måndag 23 april 2012


Stort pådrag 4 polisbilar varav en befälsbil med minst 8-10 poliser totalt 
vid misshandel på spårvagn vid Kungsladugårdsgatan. Lördag 21 april...Kronhusbodarna Mars 2012